Znakování Baby Signs

Znaková řeč pro slyšící batolata je snadný a přirozený způsob, jak se dorozumět s vaším dítětem ještě před tím, než začne mluvit. V Česku se znakování s miminky poprvé objevilo přibližně před deseti lety, ale ve světě se tato metoda používá již od 80.let minulého století.

Program znakové řeči pro slyšící batolata Baby Signs(R) byl vyvinut profesorkami vývojové psychologie Kalifornské Davis University - Linda Acredolo a Susan Goodwyn. Ty podrobně a dlouhodobě zkoumaly účinky znakování  a výsledky jejich výzkumu prokázaly, že znakování pomáhá položit pevné základy efektivní komunikace, na nichž mohou děti stavět ještě dlouho poté, co se naučí mluvit a znakovou řeč opustí.

Vědecké studie prokázaly, že znakování s miminky metodou Baby Signs:

  • Snižuje frustraci a vytváří důvěru
  • Umožňuje dětem sdílet svůj svět
  • Upevňuje pouto mezi rodiči a dětmi
  • Odkrývá, jak jsou děti ve skutečnosti chytré a kolik toho vnímají
  • Podporuje pozitivní emoční rozvoj
  • Posiluje sebedůvěru dětí
  • Urychluje rozvoj řeči
  • Dává impulz k intelektuálnímu rozvoji (jazyk je nástrojem myšlení!)

V této souvislosti není od věci zdůranit, že znakování je pro malé děti zcela přirozený způsob komunikace. Vždyť i rodiče, kteří o znakování nikdy neslyšeli, učí své miminko dělat na rozloučenou „pápá“, což je ve své podstatě rovněž znak. Děti si také často spoustu znaků vymyslí samy. U nás to napříkla byl znak, který začal syn sám od sebe používat pokaždé, když něco spadlo na zem, anebo když se mu podařilo něco shodit :-) Později tento znak nahradil citoslovcem „bác“, které si rovněž velice oblíbil.

 

Kontakt

FirstWords Mošnerova 9
Olomouc
77900
776 326 251 petra.sochor@gmail.com