Angličtina pro děti od 3 do 6 let    s prvky Montessori

Kurzy Go Kids! English 3-6 jsou určené jednak pro úplné začátečníky, tak i pro děti, které už s angličtinou nějakou zkušenost mají. V tomto věku jsou děti schopny osvojit si cizí jazyk stejným způsobem, jakým se učí svou mateřštinu. V kurzech Go Kids! English respektujeme fakt, že při osvojování jazyka prochází děti několika fázemi vývoje - nejprve pouze poslouchají, postupně se zdokonalují v porozumění a teprve poté začínají samy mluvit. Nenutíme tedy děti opakovat slova či věty, pokud na to ještě nejsou připravené.

Z pohledu Montessori pedagogiky je období do cca 5-6 let věku dítěte senzitivní období pro rozvoj řeči. Znamená to, že v tomto věku je dítě schopno naučit se základům jazyka (výslovnost, intonace, struktura větné skladby) s vynaložením mnohem menšího úsilí, než by tomu bylo v pozdějším věku. Nejde při tom o to, kolik slovíček nebo říkanek se dítě naučí nazpamět, cílem je spíše to, aby byly děti později schopny používat angličtinu přirozeně a spontánně bez nutnosti překládání z mateřského jazyka. Proto se v hodinách Go Kids! English mluví celou dobu anglicky.

Jak probíhají kurzy Go Kids! English 3-6?

  • Každá lekce trvá 60min
  • Hodina začíná úvodní písničkou v kroužku a opakováním písniček/aktivit z předchozích lekcí
  • Následuje představení nové slovní zásoby zábavnou formou, během kterého se hojně využívají skutečné předměty a děti se samy aktivně zapojují.
  • Slovní zásoba je dále procvičována při čtení obrázkových knih a zpívání tématických písniček.
  • V motorické části hodiny si děti zahrají hry s padákem, šátky, míči apod.
  • Část lekce je věnovaná práci s Montessori pomůckami souvisejícími s probíraným tématem. V této fázi hodiny pracují děti samostatně a lektor se postupně obrací na jednotlivé děti.
  • V závěru hodiny se děti sejdou u stolečku, kde si společně udělají jedno cvičení z pracovního sešitu anebo si něco jednoduchého vyrobí.
  • Každá hodina končí písničkou  na rozloučenou v kroužku.
  • Domácí příprava spočívá v poslechu písničkového CD a lektor pravidelně posílá rodičům odkazy na další písničky a videa na youtube.
  • Kurzy GoKids! English 3-6 se otevírají pro 4-8 dětí.

 

Ceník a obchodní podmínky

Cena za lekci (60min) je 200,- Kč

Pololetní kurz má zpravidla 15 lekcí, cena za pololetí je tedy 15 x 2.000,-Kč = 3.000,-

Výukové materiály představuje CD s písničkami z hodin + obrázkový zpěvníček (My English Songbook) a pracovní sešit k procvičování slovní zásoby (My English Workbook). Výukové materiály nejsou v ceně kurzu (Songbook 300,-Kč, Workbook 187,-Kč)

            

Kurz je bez účasti rodičů, nicméně rodiče se mohou přijít kdykoli podívat do výuky.

Jestliže není kurz plně obsazen, je možné se přidat i v jeho průběhu. V tom případě se kurzovné snižuje poměrně k počtu již uskutečněných hodin.

Zmeškané hodiny lze zdarma nahradit po dohodě s lektorkou – ideálně v jiném paralelně probíhajícím kurzu, případně v dalším pololetí.


 

 

AKTUALITY

V současné době nabízí v Olomouci kurzy GoKids English 3-6 má kolegyně Radka Krupičková. V případě zájmu se prosím obraťte s dotazem na RC Provázek

Kontakt

FirstWords Mošnerova 9
Olomouc
77900
776 326 251 petra.sochor@gmail.com